icon-mill icon-camera icon-add icon-circle icon-arrow icon-badge icon-bus icon-cancel icon-cat-1 icon-cat-2 icon-cat-3 icon-cat-4 icon-cat-5 icon-cat-6 icon-cat-7 icon-cat-8 icon-cat-9 icon-cat-10 icon-cat-11 icon-cat-home icon-chat icon-check icon-longarrow icon-marker icon-phone icon-phone-o icon-search icon-smiley icon-star icon-star-half icon-worker icon-write social-facebook social-googleplus social-linkedin social-twitter

Privacyverklaring.

Glaspunt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Glaspunt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier op dan verwijderen wij deze informatie.

Er kunnen optionele enquêtes op onze sites staan waarin uw mening wordt gevraagd over verschillende producten en diensten. Als u content van onze sites downloadt, controleren wij automatisch uw hardware gegevens. Als u gemeenschapsinstrumenten gebruikt, kunnen wij de content en communicaties die u stuurt en ontvangt, bewaren en wij behouden ons het recht voor om uw communicaties te controleren. Wij kunnen ook uw activiteiten en persoonlijke voorkeuren vastleggen als u onze sites bezoekt (zie "Cookies" hieronder).

U dient altijd toestemming te vragen voordat u ons de persoonlijke informatie van een ander geeft. Zorg ervoor dat alle door u opgegeven persoonlijke gegevens juist en actueel zijn, en dat veranderingen daarin aan ons worden doorgegeven.


2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Glaspunt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Om administratieve e-mails te sturen (bijv. t.b.v. facturatie)
- Om fraude en misbruik van onze sites of services te voorkomen en op te sporen
- Glaspunt analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Glaspunt volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
- Glaspunt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


3. Glaspunt verkoopt uw gegevens niet

Glaspunt zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aanvraag. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Glaspunt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard, zolang als naar de aard of de inhoud van de aanvraag nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan of zolang wettelijk is toegestaan. Wij dragen er zorg voor dat alle persoonsgegevens die inbreuk kunnen maken op de persoonlijke levenssfeer van de betreffende persoon niet langer dan noodzakelijk worden bewaard voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet of andere wetten is vereist.

 

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Glaspunt deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Als ons bedrijf wordt verkocht of gereorganiseerd, kan uw informatie als onderdeel van het bedrijf overgedragen worden.


6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Glaspunt gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Glaspunt gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies van derden: op de website van Glaspunt staan hyperlinks naar andere websites. Glaspunt is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waar Glaspunt naar verwijst. Ook is Glaspunt niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die op haar websites adverteren.


7. Google Analytics

De websites van Glaspunt maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze websites kunt benutten. Door gebruik te maken van onze websites geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

8. Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van Google Remarketing, een webadvertentiedienst van Google Inc. ('Google'). Google en externe aanbieders plaatsen advertenties op websites op internet en maken gebruik van Cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan onze website. Google zal, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, uw IP-adres niet uitwisselen met andere data waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen door uw browser- software te deactiveren. Open daarvoor de site www.google.com/settings/ads en klik op de 'opt-out'-knop. U kunt het gebruik van cookies door derden deactiveren, door de pagina van het Network Advertising Initiative te openen. Voor aanvullende informatie zie: privacy en voorwaarden van Google.

 

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Glaspunt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens opvragen via het contactformulier op www.glas.nl/contact. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Glaspunt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Glaspunt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij garanderen echter niet dat wij alle risico's van misbruik van uw persoonlijke informatie door indringers kunnen elimineren. U dient eventuele wachtwoorden voor uw accounts veilig te houden en ze aan niemand bekend te maken. U moet onmiddellijk contact met ons opnemen als u merkt dat uw gegevens worden misbruikt of andere beveiliging wordt geschonden. Bulletinboards, chatrooms en andere gemeenschappelijke gebieden op onze sites zijn toegankelijk voor het algemene publiek. U moet geen informatie in deze gebieden bekendmaken waaruit u of iemand anders kan worden geïdentificeerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de bescherming of beveiliging van informatie die u in deze gebieden bekendmaakt.

 

11. Hoe afmelden

Als u niet langer ons marketingmateriaal wenst te ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

 

12. Contact met ons opnemen

Op grond van de wet heeft u het recht om te weten welke persoonlijke informatie een organisatie over u bezit en hoe die informatie wordt verwerkt. Als u wilt weten welke informatie wij momenteel over u hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier onder vermelding van het adres van de website waar u bent geregistreerd. U moet erop letten dat wij u kunnen verzoeken een legitimatiebewijs over te leggen en wij brengen u daarvoor een kleine vergoeding in rekening.

Glaspunt

Hoofdkantoor
Delta 91, 6825 MN Arnhem
https://www.glas.nl
Bel gratis 0800-0003

-->